กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

K300F
รายละเอียดสินค้า

Fingerprint Lock
Standard Size Lock

คุณสมบัติ

  • ในกรณีฉุกเฉิน สามารถโยกก้านบิดเพื่อปลดล็อคประตูได้ง่ายเพียงแค่โยกก้านบิดลงเพียงครั้งเดียว
  • มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน (กรณีตรวจพบว่าอุณภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส อุปกรณ์จะมีการส่งเสียงเตือนและระบจะปลดล็อคประตูอัตโนมัติ)
  • กรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยรหัสขณะใช้งาน สามารถใช้รหัสหลอกรวมกับรหัสจริงได้
  • มีระบบป้องกันการช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร
  • สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอื่นเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ดิจิตอลได้ เช่น wifi หรือระบบ smart home (เป็นตัวเลือก)

ประกอบด้วย

ระบบมอร์ทิสล็อค