กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

LH5000F
คุณสมบัติ

 • password/cards/keys/finger print)
 • บันทึกรหัสได้ 3-19 หลัก
 • บันทึกรหัสเป็นมาสเตอร์ได้
 • ใช้รหัสหลอกรวมกับรหัสจริงได้หลายตัว
 • ระบบเตือนการกดรหัสผิดติดต่อกันเกิน 5 ครั้ง
 • บันทึกการ์ดได้สูงสุด 50 ใบ
 • บันทึกลายนิ้วมือได้ 200 ลายนิ้วมือ
 • บันทึกการ์ดเป็นมาสเตอร์ได้
 • ระบบล็อค AUTO หรือ MANUAL
 • ระบบล็อคหยุดการใช้งานจากภายนอก
 • ระบบเซ็นเซอร์จับความร้อนปลดล็อคกรณีไฟไหม้
 • ระบบเตือนเมื่อมีการงัดแงะโจรกรรม
 • ระบบเตือนแบตเตอรี่อ่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 • กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่ 9 โวลล์ต่อกับตัวดิจิตอลล็อคเพื่อให้เครื่องทำงานได้