ตาแมว

ตาแมว

1515G/C
คุณสมบัติ

  • เหมาะสําหรับประตูหนา(a) 35-50 มม.
  • แบบมีฝาปิด
  • เลนส์กระจก

ประกอบด้วย

  • มุมมอง : 200˚
  • ขนาดรูเจาะ: Ø15.5 มม.