กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

LH 5000 Series
คุณสมบัติ

 • บันทึกรหัสได้ 3-19 หลัก
 • บันทึกรหัสเป็นมาสเตอร์ได้
 • ใช้รหัสหลอกร่วมกับรหัสจริงได้หลายตัว
 • ระบบเตือนการกดรหัสผิดติดต่อกันเกิน 5 ครั้ง
 • บันทึกการ์ดได้สูงสุด 50 ใบ
 • ลายนิ้วมือ 200 นิ้ว
 • บันทึกการ์ดเป็นมาสเตอร์ได้
 • ระบบล็อค AUTO หรือ MANUAL
 • ระบบล็อคหยุดการใช้งานจากภายนอก
 • ระบบเซนเซอร์จับความร้อนปลดล็อคกรณีไฟไหม้
 • ระบบเตือนเมื่อมีการงัดแงะโจรกรรม
 • ระบบเตือนแบตเตอรี่อ่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห้
 • กรณีฉุกเฉินใช้แบตเตอรี่ 9 โวลล์

ประกอบด้วย

 • ประเภทการใช้งาน : แบบ Mortise Lock (ลิ้นล็อคฝังเข้าไปในวงกบ)
 • ขนาดสินค้า: Back set 70 มม.
 • ด้านนอก 72(W)x190(H)x21(D)mm.
 • ด้านใน 72(W)x190(H)x25(D)mm.
 • วัสดุ: ซิงค์, อลูมิเนียม, พลาสติก ABS
 • ความถี่การ์ด: 13.56MHz
 • อุณภูมิที่ใช้งาน: -20˚C ~ 60˚C
 • อุณภูมิเตือนภัย: 60˚C + 10˚C
 • ข้อมูลบานประตู: บานเปิดสวิงด้านเดียว ความหนา 35-50 มม.
 • ขอบลูกฟักกว้างอย่างน้อย 130 มม.
 • ใช้ติดตั้งภายในอาคาร