กุญแจระบบดิจิตอล

กุญแจระบบดิจิตอล

C100 Series
คุณสมบัติ

 • บันทึกรหัสได้ 4-13 หลัก
 • บันทึกรหัสเป็นมาสเตอร์ได้
 • ใช้รหัสหลอกร่วมกับรหัสจริงไม่เกิน 20 ตัว
 • ระบบเตือนการกดรหัสผิดติดต่อกันเกิน 5 ครั้ง
 • บันทึกการ์ดได้สูงสุด 50 ใบ
 • บันทึกการ์ดเป็นมาสเตอร์ได้
 • ระบบล็อค AUTO หรือ MANUAL
 • ระบบล็อคหยุดการใช้งานจากภายนอก
 • ระบบเซนเซอร์จับความร้อนปลดล็อคกรณีไฟไหม้
 • ระบบเตือนเมื่อมีการงัดแงะโจรกรรม
 • ระบบเตือนแบตเตอรี่อ่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 • กรณีฉุกเฉินใช้กุญแจไข
 • กรณีฉุกเฉินใช้แบตเตอรี่ 9 โวลล์

ประกอบด้วย

 • ประเภทการใช้งาน : แบบ Mortise Lock (ลิ้นล็อคฝังเข้าไปในวงกบ)
 • ขนาดสินค้า: Back set 70 มม.
 • ด้านนอก 72(W)x190(H)x21(D)mm.
 • ด้านใน 72(W)x190(H)x25(D)mm.
 • วัสดุ: ซิงค์, อลูมิเนียม, พลาสติก ABS
 • ความถี่การ์ด: 13.56MHz
 • อุณภูมิที่ใช้งาน: -20˚C ~ 60˚C
 • อุณภูมิเตือนภัย: 60˚C + 10˚C
 • ข้อมูลบานประตู: บานเปิดสวิงด้านเดียว ความหนา 35-50 มม.
 • ขอบลูกฟักกว้างอย่างน้อย 130 มม.
 • ใช้ติดตั้งภายในอาคาร

 

ข้อแนะนำในการดูแลและการใช้สินค้า Digital Door Lock

 1. การใช้งานสินค้าที่ผิดวิธี  เช่น การใช้ของหรือวัสดุ (กุญแจ, ปากกา หรือของแข็ง) มากดตัวเลขหน้าจอทำให้หน้าจอเป็นรอยหรือเสียหาย , การโยกก้านบิดอย่างรุนแรง เป็นต้น
 2. การขาดการดูแลรักษาสินค้าที่เหมาะสมและการทำความสะอาดที่ถูกวิธี
  • การขาดการดูแลรักษาสินค้าที่เหมาะสม เช่น ปล่อยให้ของเหลว (น้ำ , สารเคมี) และฝุ่นละอองไปโดนหรือเข้าไปในตัวสินค้า
  • การทำความสะอาดที่ผิดวิธี เช่น นำสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างมาเช็ดทำความสะอาดจำพวก ทินเนอร์ น้ำมันสน น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น
  • การทำความสะอาดที่ถูกวิธี ควรใช้ผ้าสะอาดชุปน้ำให้หมาดเช็ดให้สะอาด กรณี โดนสารเคมีควรรีบเช็ดทำความสะอาด เป็นต้น
 3. ข้อควรระวังการใช้ถ่าน
  • ใช้ถ่าน Alkaline เท่านั้น (AA หรือ AAA ตามรุ่นสินค้า)
  • ห้าม ! ใช้ถ่านเก่าผสมถ่านใหม่โดยเด็ดขาด
  • กรณี ไม่มีผู้พักอาศัยหรือไม่ได้ใช้งานประจำ ควรถอดถ่านออกจาก Digital Door Lock
  • กรณี ที่ใส่ถ่านทิ้งไว้และปล่อยให้ถ่านหมดจนเสื่อมสภาพ(เยิ้ม) จะส่งผลให้ระบบการทำงานของตัวเครื่องมีปัญหาหรือเสียหาย ซึ่งไม่ได้อยู่ในการรับประกัน