ตัวแทนจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาย่งฮวด

14/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าสาป เมือง ยะลา
โทร. 073-253611