ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

88/8 หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ เมือง เชียงใหม่
โทร. 053-307888

บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัด จำกัด

402/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่
โทร. 086-9112094

บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1997) จำกัด

90 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
โทร. 081-2878518

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศักดิ์โฮมเซ็นเตอร์

144 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
โทร. 053 412 705

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค.เคหภัณฑ์ เชียงใหม่

186 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบล สารภี เชียงใหม่
โทร. 086-4313499