ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ไถ่เชียง โฮมแม็กซ์ จำกัด

220 หมู่ที่ 1 ตำบลวังไผ่ เมือง ชุมพร
โทร. 077-574222

บริษัท ไถ่เชียง โฮมแม็กซ์ จำกัด (สาขาหลังสวน)

113 หมู่ 2 ตำบลบ้านควน หลังสวน ชุมพร
โทร. 077-630288