ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (สาขาขอนแก่น)

678 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น
โทร. 043-367802

บริษัท เอี่ยมเส็ง2003 จำกัด

83 หมู่ 3 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
โทร. 043-306880-1

บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

111 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น
โทร. 043-472662