ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (สาขาอุดรธานี)

888 หมู่ 11 ตำบลหมูม่น เมือง อุดรธานี
โทร. 042-215300

บริษัท บิ้กล็อตโฮมโปรดักส์ จำกัด

339/7 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง เมือง อุดรธานี
โทร. 042-233014

บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สาขาอุดรธานี)

11/1 หมู่ 6 ตำบลกุดสระ เมือง อุดรธานี
โทร. 045-319500