โช๊คอัพประตู

โช๊คอัพประตู

60 Series
รายละเอียดสินค้า

แบบติดตั้งซ่อน แขนเดี่ยว

คุณสมบัติ

  • ออกแบบรูปร่างบางเฉียบ สำหรับติดตั้งซ่อน
  • การเคลื่อนที่ของแขนใช้ราง ซึ่งอยู่ที่ฝาบน
  • ก่อนติดตั้ง ควรตรวจเช็คดูว่า ความกว้างของวงกบเพียงพอสำหรับ ขนาดของโช๊ค-อัพหรือไม่
  • ควรตรวจเช็คด้วยว่า ประตูเป็นชนิดปิดด้านซ้ายหรือขวา สำหรับใช้กับชนิดของโช๊ค-อัพถูกต้อง

ประกอบด้วย

ไม่มีระบบเปิดค้างมีระบบเปิดค้างขนาดของบานประตู กx ส (มม.)น้ำหนักประตู
โช๊ค-อัพ ซ่อนชนิดแขนเดียวCL - 62NCL - 162N900 x 210045
CL - 63NCL - 163N950 x 210035
CL - 64CL - 1641050 x 240085