โช๊คอัพประตู

โช๊คอัพประตู

80 Series
รายละเอียดสินค้า

แบบติดผนัง

สี
  • สีเงิน
คุณสมบัติ

  • ติดตั้งที่ประตูขนานกับแนวพื้นดิน คุณภาพสูงจากการวิจัยและพัฒนา
  • มีแบบ/รุ่นต่าง ๆ สำหรับบานประตูขนาดต่าง ๆ ทั้งแบบมาตรฐานและแขนขนาน + มี/ไม่มีระบบเปิดค้าง
  • สามารถใช้กับประตูเปิดซ้ายหรือขวาก็ได้ โดยติดตั้งกลับหัว

ประกอบด้วย

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
แบบมาตรฐาน แบบขนาน ใช้กับประตูขนาด มม. x มม. ใช้กับประตูขนาดน้ำหนักไม่เกิน กก.
ไม่มีระบบเปิดค้างมีระบบเปิดค้างไม่มีระบบเปิดค้างมีระบบเปิดค้าง
DC 081DC 181DC 081 PDC 181 P800 x 180030
DC 082DC 182DC 082 PDC 182 P900 x 210045
DC 083DC 183DC 083 PDC 183 P950 x 210065
DC 084DC 184DC 084 PDC 184 P1050 x 240085
DC 085DC 185DC 085 PDC 185 P1200 x 2400120
DC 086DC 186DC 086 PDC 186 P1800 x 2700180