มือจับสแตนเลส

มือจับสแตนเลส

7
สี
  • สีสแตนเลสด้าน
ประกอบด้วย

ขนาดความยาว มม./นิ้วกึ่งกลาง มม./นิ้วความสูง มม./นิ้วA มม.
6"152.4/692/3 - 39/6433/1 - 19/6412.5