กลอนสแตนเลส

กลอนสแตนเลส

400
สี
  • สีสแตนเลสด้าน
  • สีทองแดงรมดํา
  • สีทองเหลืองรมดํา
คุณสมบัติ

  • สําหรับบานประตูและหน้าต่าง
  • ตัวเสื้อกลอนทําด้วยสแตนเลส
  • แกนทองเหลือง : Ø 7 มม.
  • หัวกลอนทองเหลือง : Ø 11/32 นิ้ว
  • ความหนาของกลอน : 1 มม.

ประกอบด้วย

ขนาดความกว้าง มม.ความสูง มม.ความยาวเดือยล็อค มม.
4"309020
6"3014220
12"3030520
14"3035520
18"3045720
24"3060920